Logo izletniška kmetija Na koncu vasi

Dear visitor! You can view web pages also in your language using a translator. Click on (top left)


jedilnik: Bus1

Goveja juha / Vinska juha / Prleški zrezek / Piščanec z grozdjem / Zapečena ajdova kaša / Zdrobovi hrustavci / Krompirjeva polenta / Sezonska solata / Kvasenica

Bogat menu prleških jedi, kjer izstopata vinska juha in piščanec z grozdjem, kot priloga pa posebnost krompirjeva polenta in zapečena ajdova kaša... oglej si jedilnik


občina: Lendava / kraj: Lendava

Lendavski grad [ Seznam ]

Lendavski grad

Zgodovinarji ne izključujejo možnosti, da je na mestu današnjega lendavskega gradu, že pred 12. stoletjem stala utrdba, vendar pa sta njena oblika in okoliščine gradnje zaenkrat izgubljeni v mraku zgodovine. Zagotovo vemo le, da je v drugi polovici XII. stoletja na posestvu rodbine Hahót-Buzád, na območju nekdanje zalske županije stalo 19 utrdb; med te sodi tudi lendavski grad. Doslej najstarejši odkriti pisni vir o Dolnji Lendavi je darilna listina iz leta 1192, ki priča o pridobljenem lastništvu rodbine Hahót (Hahold) nad krajem “Alsó-Lendva” (Dolnja-Lendava). Že v prvi polovici XIII. stoletja je Lendava postala gospodarsko središče dolnjelendavske veje rodbine Hahót-Buzád.

Grad je bil v preteklih stoletjih večkrat povsem obnovljen in prezidan. Ena takih obnov je bila pod taktirko Istvána Alsólendvaija I. (István Hahót I.) v XIII. stoletju, po tatarskih pohodih in napadih češkega kralja Otokarja II. Pomembno pa je omeniti tudi, da je rodbina Hahót (poznejši dolnjelendavski Bánffyji) kar tri stoletja sodila med najbolj ugledne madžarske plemiške družine, kar seveda ni ostalo brez posledic za razvoj Lendave. Njeni člani so bili večkrat imenovani za bana Slavonije in Hrvaške, medtem ko je najvišja čast bila izkazana Jánosu Bánffyju VI., ki ga je madžarski kralj János Szapolyai imenoval za palatina.

Dolnjelendavska veja Bánffyjev je postala najpomembnejša srednjeveška rodbina v županiji Zala. Rodbina je v XIV. stoletju prevzela ime Alsólendvai Bánffy. Ime Bánffy izvira iz madžarske besedne zveze “bán fia”, kar v prevodu pomeni “banov sin”. Glede na zgoraj omenjeno pa postane samoumevno, da je razvoj srednjeveške Lendave neposredno povezan z rodbino Bánffy. Madžarski kralj Lajos I. je 28. oktobra 1366 Lendavi podaril sejemske pravice in to pod enakimi pogoji kot na primer Budimu. Od leta 1378 se Lendava omenja kot opidium, leta 1389 pa je poimenovana kot civitas. Med podložniki med drugim najdemo čevljarje, tkalce, mesarje, kuharje, zlatarje, trgovce, krojače. V okolici so delovali številni mlini, mesto je imelo zdravnika ter neodvisno sodišče. Pojav različnih industrij, daje jasen znak, da je mesto Lendava, utrjeno z grajsko utrdbo, postalo središče širše okolice.